Tryggves tröja

Från Nissepedia
Hoppa till: navigering, sök

Tryggves tröja är ett plagg som just nu upplever något slags renässans på det norra halvklotet.

Under oklara former fann den en ny ägare under senvåren 2013 och har på förhållandevis kort tid upplevt ungefär fyrtiotusen miljarder fyllor. Man kan därför lätt förledas att tro att den numera bärs av Boris Jeltsin. Herr Jeltsin är dock död och begraven sedan länge och har adressändrat till Nangijala, således kan han uteslutas ur ekvationen.

Tryggves tröja har deltagit i de mest skilda aktiviteter, såsom svampplockning, 97-fest och filminspelning. Gemensam nämnare för dessa aktiviteter är en promille på 2 eller högre. Tryggves tröja har haft en positiv inverkan på den nye bärarens fortplantningsmöjligheter och är därför strategiskt viktig i kampen för att föra värdefulla gener vidare. Det har visat sig möjligt att bära denna tröja fem dagar under loppet av en vecka utan att skämmas.

Framstående etnologer menar på att svenska folket skulle upphöra med särskrivningar om alla hade varsin sådan tröja. Tyvärr är endast ett exemplar av Tryggves tröja hittills känt för mänskligheten. Många sätter sin tilltro till att det inom 3-4 år med ny teknik ska vara möjligt att klona detta enda exemplar för att få en bättre värld men det är dumt att ha för höga förväntningar, man blir bara besviken.